Prečo mať Finančného sprostredkovateľa?

Určite ste už toto pomenovanie počuli, mnohí z Vás sa s finančníkom stretli aj osobne, a veľa z Vás už svojho finančného sprostredkovateľa  aj má (malo). Viem, že skúsenosti sú aj dobré, aj menej dobré. My sa ale teraz poďme sústrediť na tie dobré.

Aby sme predišli menej dobrým skúsenostiam, napísala som pre Vás článok Ako vyberať finančného sprostredkovateľa?

Potrebu finančníka v rodine absolútne spochybňovať nemusíme. Toto povolanie, ostatne ako aj mnohé iné vzniklo potrebami a dopytom ľudí. Ak by sme chceli spochybniť toto povolanie, to už zrovna môžeme aj mechanikov, lekárov, kaderníčky atď. Zasa to nie je o profesii, ale o ľuďoch, ktorí sa ňou prezentujú. Takisto myslieť si, že si najlepšie všetko zariadite sami nie je až tak úplne pravda. (Samozrejme pokiaľ nie ste z oboru), rovnako ako si ja neopravím auto. A možno si budem myslieť že som ho opravila a pokazí sa o 10km ďalej.

Banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a ďalšie podobné, sú inštitúcie, ktorých úlohou je predať. Nato, aby predali potrebujú zamestnancov. Tak ich nájdu a zamestnajú. Zamestnanci týchto inštitúcií pracujú preto, aby prinášali zamestnávateľovi zisk. NEPRACUJÚ PRE VÁS! A tak Vám neporadia, nepredajú a ani sa nepostarajú o to, aby ste mali vždy to najvýhodnejšie.

Na finančnom trhu existuje asi tisíc kombinácií produktov vo všetkých spoločnostiach každý deň. Viete si vybrať pre Vás a Vašu rodinu to správne riešenie?

Alebo nebudete vyberať a rozhodnete sa pre 1 banku – Vašu, a pre 1 poisťovňu – či už tú, ktorú ste videli v reklame alebo Vám niekto poradí. A tam sedí zamestnanec, ktorý nikdy v živote nebude na Vašej strane, vyberie Vám produkt, ktorý mu umožňuje len tá jeho spoločnosť. On predsa nemá prístup k iným, aj keď by boli pre Vás výhodnejšie. A ani Vás nepošle si to inde preveriť. Presvedčí Vás, že uňho je to najlepšie a pre Vás to správne.

Ja to robím takto:

Skorej, ako vôbec začneme s klientami premýšľať aký produkt zvolíme, zistím, či je im vôbec treba. Je veľa produktov, ktoré sú na trhu, iný ich majú, klienti si myslia že ich potrebujú a pritom vôbec. Dobre viem, že peniaze sa dajú v rodine využiť aj inak, ako ich všetky umiestniť do rôznych produktov. A keď už ho potrebuje, potom hľadáme správnu spoločnosť. Málo kedy sa stane, že celej rodine vyhovuje 1 spoločnosť. A je to len výhoda širokého portfólia, ktoré mám k dispozícii ako finančný sprostredkovateľ, nie díler alebo zamestnanec 1 inštitúcie.

Mám klientov z rôznych odvetví, rôznej vekovej kategórie aj z rôznych krajov SR a viem, že pre všetkých je voľný čas strávený s rodinou alebo priateľmi najcenejší rovnako ako pre mňa. Avšak o financie je treba sa starať pravidelne a zodpovedne.

A toto je moja práca. Celý deň sa starám o to, aby moji klienti vedeli, že ich peniaze sú dobre rozložené a rozhodli sa správne. Prehodnocujem, hľadám stále lepšie možnosti a plním ich životné ciele.

Naviac v rámci servisu sa na mňa môžu vždy obrátiť. S čímkoľvek.