Promo Video

Predstavujem Vám krátky náhľad do môjho života a mojej práce. Som konateľ, majiteľ a zamestnanec vlastnej spoločnosti I.P. Group s.r.o., v ktorej ja zastupujem privátne finančné sprostredkovanie. Finančné sprostredkovanie iné, ako ste zvyknutí ho poznať, so štýlom, ktorý tu chýbal.